İLAN

27.09.2019

Valilik Makamının 18/09/2019 tarihli ve 1053884 sayılı Oluru ile Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün 25/09/2019 tarihli ve 1058693 sayılı yazısı doğrultusunda,  696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 127 nci maddesiyle 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 23 üncü maddesi ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yayımlanan Usul ve Esaslar çerçevesinde, 23. Yaz Deaflympics Oyunları Koordinatörlüğü bünyesinde Kamu Kurum ve Kuruluşlarında personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımları kapmasında geçici olarak çalıştırılan aşağıda adı soyadı yazılı kişiler;

1-      Işıl KUT (ALTUNIŞIK),

2-      Ferat YALÇIN

3-      Recep ŞEN,

iştigal ettikleri özel güvenlik görevi ilgili konularda yapılan sözlü sınavda BAŞARILI olmuşlardır.

Bu ilan, Kamu Kurum Ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına Veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 Ve Geçici 24 Üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul Ve Esasların  39/5.maddesine göre, tebligat yerine geçer, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.