SPOR KULÜPLERİNİN ANTRENÖR SÖZLEŞMELERİ HAKKINDA

27.05.2024

SPOR KULÜPLERİNİN ANTRENÖR SÖZLEŞMELERİ

            Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Bilgi Sistemi (SBS) üzerinden yapılan incelemede;

            Spor Kulüplerinin faal branşlarında SBS’ye yüklenmiş bir ya da iki antrenör sözleşmesi varken, aynı Spor Kulüplerinin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne ait ya da kullanımda bulunan Spor Tesislerinde yürütülen antrenman uygulamalarında farklı isimlerde antrenör görevlendirdiği tespit edilmiştir.

            Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne ait ya da kullanımda bulunan spor tesislerinde antrenman faaliyeti (ücretli veya ücretsiz) yapan Spor Kulüplerinin uygulaması gereken kurallar aşağıda belirtilmiştir.

( ÖNEMLİ NOT : Futbol branş tescili TFF tarafından gerçekleştirildiği için, FUTBOL BRANŞI bu uygulamanın tamamına dahil değildir. Futbol branşı için spor kulüplerinin antrenör listelerini, belgelerini, Adli Sicil Kaydı Belgelerini tesisin bulunduğu İlçe Müdürlüğüne sunması yeterlidir ve 1.MADDEDEKİ İŞLEMLERİ YAPMAYACAKLARDIR. Eğer, Spor Kulübünün Futbol branşı yanında başka branşları var ise o branşlar için bu uygulama hükümleri geçerlidir. )

1- Spor Kulüpleri, Faal olan spor branşlarında sporcuların başında antrenörlük yapan her 2. ve Üstü Kademe antrenör için “Antrenör Sözleşmesi” hazırlamak ve bu sözleşmeyi Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Sicil Lisans ve Spor Kulüpleri Birimine Kulüp Yönetim Kurulu kararı, İlgili antrenörün Antrenörlük Belgesi ile birlikte sunarak SBS’ye yükletmek zorundadır.

2- Spor Kulüpleri, ilgili spor branşlarında en az 2. Kademe (branşlara göre sınıflama değişebilir) antrenör bulundurmak zorundadır. 1. Kademe antrenörler ancak 2. ve üst kademe antrenörler yanında yardımcı antrenör olarak tesislere girebilir. Yeteri kadar 2. Ve üstü kademe antrenör bulunmayan branşlar için, durumu belgeleyerek İlçe Müdürlüğüne sunmak zorundadır.

3- 2. ve üstü kademe antrenör yanında antrenmanlara katılacak 1. Kademe ya da Spor Akademileri öğrencileri ya da stajyerler için Kulüp; tesisin bulunduğu Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğüne “Taahhütname” vermek, ayrıca kulüp adına tesislerde antrenörlük yapacak her kademe antrenör ve öğrencilerinin listesini, kulüp başkanı imzalı olarak yine Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğüne sunmak zorundadır.

4- Antrenör sözleşme süresi bittiğinde, yenilenmesi gerekmektedir. Sözleşme süresi biten antrenör/antrenörler ile devam edilmek isteniyorsa sözleşme bitiş tarihinden itibaren yeni “Antrenör Sözleşmesi” yapılarak sözleşme ve karar Sicil Lisans ve Spor Kulüpleri Birimine bildirilerek SBS’de güncelleme yapılması zorunluluktur. Yeni antrenör/antrenörler için de 1.maddedeki işlemler geçerlidir.

5- Bir antrenör aynı anda, aynı spor dalında ve aynı veya farklı kategorilerde en fazla beş spor kulübü veya spor anonim şirketi ile antrenörlük sözleşmesi imzalayabilir. Spor dalının ve liglerin özelliğine göre ilgili spor federasyonlarının talimatlarında bu fıkrada belirtilen sayının altında belirleme yapılabilir.

6- Spor Kulüpleri, antrenman faaliyetleri için kullanacakları Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne ait ya da kullanımında buluna spor tesislerinin bulunduğu Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüklerine; Antrenör Listesi ( 1. Kademe yardımcı antrenörler ve öğrenciler ayrıca belirtilmeli ), Antrenörlük Belgeleri, Antrenörlere ait Adli Sicil Kayıtları ve 1. Kademe, öğrenci, stajyer v.b. için sorumluluğun kulübe ait olduğunu belirten Taahhütname sunmak zorundadır.(İlçe Müdürlükleri gerekli gördükleri durumda ek belge isteyebilir)

7- Spor Kulüpleri tarafından, sözleşmesi kendi aralarında yapıldığı (ya da hiç yapılmadığı) halde, henüz Spor Bilgi Sistemine (SBS) yükletilmesi yapılmamış antrenörler için 1. Maddede yer alan işlemleri 07 Haziran 2024 tarihine kadar yapmaları gerekmektedir.

8- Antrenman Faaliyetlerin bir kısmını ya da tamamını Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne ait ya da kullanımında bulunan spor tesisleri dışında BAŞKA KURUM KURULUŞ YA DA KENDİ TESİSLERİNDE gerçekleştiren Spor Kulüpleri de antrenörleri için 1. Maddedeki işlemleri yaptırmak zorundadır.

       Spor Kulüplerinin, faal spor branşlarında 2. ve üstü kademe antrenörleri SBS’de yüklenmemiş, 2. ve üstü kademe yanında yardımcı antrenörlük yapacak 1. Kademe ya da Spor Bilimleri Fakültesi öğrenci ve stajyer listesi ve Taahhütnamesi ilgili İlçe Müdürlüğüne verilmemiş ise Gençlik ve Spor Müdürlüğüne ait ya da kullanımda bulunan Spor Tesislerinde antrenman faaliyetinde bulunamayacaklardır.