TÜRK SPORU SPONSORUYLA BULUŞUYOR

09.02.2024

’’TÜRK SPORU SPONSORUYLA BULUŞUYOR’’

‘’ SPONSOR OL BAŞARIYA ORTAK OL ‘’

 Sporda Sponsorluk İşlemleri ;

  • 3289 sayılı Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanununun Ek-3 Maddesi,
  • Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Gençlik ve Spor Bakanlığı Görev ve Yetkileri ( Madde 184 ),
  • Sponsorluk Yönetmeliği,
  • Hazine ve Maliye Bakanlığı Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1 ) ‘ne

dayanılarak yürütülmektedir.

Dijital dönüşüm hizmetleri kapsamında, Sporda Sponsorluk İşlemlerinin e-Devlet üzerinden yürütülmesine yönelik çalışmalar Bakanlığımız tarafından tamamlanarak hizmete sunulmuştur.

Bu kapsamda, Sporda Sponsorluk İşlemleri ;

e-Devlet https://spor.gsb.gov.tr/edevletbaşvuru üzerinden gerçekleştirilecektir.

Aşağıdaki dosyalarda ( tıklandığında ilgili dosyalar otomatik olarak inecektir);

1) ‘’Adım Adım Sponsorluk’’ tanıtım broşürü,
2) ‘’Sporda Sponsorluk Uygulama Kılavuzu’’,
3) İl Müdürlüğü tarafından yapılacak Onay işleminde kontrol edilecek hususlar,
4) Hazine ve Maliye Bakanlığı Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1) yer almaktadır.

     Sorularınız için İletişim Tel No: (0362) 876 14 41