Sicil Lisans İşlemleri

ÖNEMLİ BİLGİ: Lisanslar bağlı bulunan ilçelerde Gençlik ve Spor İlçe Müdürlükleri tarafından çıkarılacaktır. Lisans işlemleri için İlçe Müdürlüklerine başvurmanız gerekmektedir.

 

LİSANS İŞLEMLERİ

SPORCU LİSANSI SAĞLIK RAPORU HAKKINDA

Sporcu Lisans, Vize ve Transfer Yönetmeliği’nin 5. (Lisans), 6. (Sporcu Lisansı) ve 7. maddelerine (Sporcu Lisans İşlemleri) istinaden sporcu lisansı sahibi olabilmek için ilgili yönetmeliğin 6. maddesinin (b) fıkrasında yer alan "Spor yapmaya ve yarışmalara katılmaya elverişliliğini 'Sağlık hükmü gereği sporcu sağlık raporu için ilgili sağlık kurumuna Raporu' ile teşvik etmek gerekmektedir." başvurmadan önce E-devlet üzerinden gerekli bilgilerin doldurulması, ardından sağlık kuruluşundan verilecek olan "Sporcu Sağlık Raporu" alınması gerekmektedir.

İlimizde sporcu lisansı çıkaracak Spor Kulüplerimizin, ilgili yönetmelik kapsamında iş ve işlemleri gerçekleştirmesi gerekmektedir.

 SPORCU LİSANS, VİZE VE TRANSFER YÖNETMELİĞİ

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/12/20191214-3.htm 

Yeni Çıkacak Kulüp Lisansı İçin Gereken Belgeler;

1- Sporcunun Kulüple İlişkisini Gösteren Belge
2- Durum Bildirir Tek Hekim Sağlık Raporu
    (Sağlık Sevki E-devlet üzerinden Oluşturmak için https://www.turkiye.gov.tr/gsb-spor-bilgi-sistemi)
3- 18 Yaşından Küçük Sporcular İçin Veli/Vasi İzin Belgesi
     (Veli izin belgesini E-devlet üzerinden Oluşturmak için https://www.turkiye.gov.tr/gsb-spor-bilgi-sistemi)

4- 3 Adet Vesikalık Fotoğraf (Güncel)
5- Yüzme, Yelken, Kano ve Rafting Branşları İçin: 
6- Kayak branşı için; Kayak Bildiğine Dair Beyan
7- Golf branşı için; Handikap sertifikası.
8- Otomobil Sporları için (Karting,Pist,Drift,Otokros-Rallikros spor dalları hariç); Ehliyet (TC kanunlarına uygun) ve adli sicil kaydı

Yeni Çıkacak Ferdi Lisans İçin Gereken Belgeler;

1- Sporcu Ferdi Lisans Belgesi
2- Durum Bildirir Tek Hekim Sağlık Raporu
    Sağlık Sevki E-devlet üzerinden Oluşturmak için https://www.turkiye.gov.tr/gsb-spor-bilgi-sistemi)
3- 18 Yaşından Küçük Sporcular İçin Veli/Vasi İzin Belgesi
     (Veli izin belgesini E-devlet üzerinden Oluşturmak için https://www.turkiye.gov.tr/gsb-spor-bilgi-sistemi)

4- 2 Adet Vesikalık Fotoğraf (Güncel)

Vize (Lisans Yenileme) İşlemleri İçin Gereken Belgeler;

1- Sağlık Beyanı (18 yaşından büyükler için)
2- Sağlık Beyanı (18 yaşından küçükler için)                                 
     (Sağlık Beyanını E-devlet üzerinden Oluşturmak için https://www.turkiye.gov.tr/gsb-spor-bilgi-sistemi)
3- 18 Yaşından Küçük Sporcular İçin Veli/Vasi İzin Belgesi
     (Veli izin belgesini E-devlet üzerinden Oluşturmak için https://www.turkiye.gov.tr/gsb-spor-bilgi-sistemi)
4- Ücret Alan Federasyonlar İçin dekont sureti (açıklama kısmına Vizesi yapılacak Sporcunun adı soyadı yazılmış olmalı)
5- 1 Adet Vesikalık Fotoğraf (Güncel)

Transfer İşlemleri İçin Gereken Belgeler;

1- Transfer sözleşmesi (Sporcunun Geçeceği Yeni Kulübün Dolduracağı Belge)
2- Muvafakat ve Taahhütname (Sporcunun Ayrılacağı Kulüpten Alması Gereken Belge)

3- 18 yaş altı için Veli izin belgesi
     (Veli izin belgesini E-devlet üzerinden Oluşturmak için https://www.turkiye.gov.tr/gsb-spor-bilgi-sistemi)
4- Sağlık beyanı (Basketbol-voleybol- buzhokeyi SAĞLIK RAPORU)
     Sağlık Beyan Formu 18 Yaş altı 
     Sağlık Beyan Formu 18 Yaş üstü (Sağlık Beyanını E-devlet üzerinden Oluşturmak için https://www.turkiye.gov.tr/gsb-spor-bilgi-sistemi)
5- 2 Adet Vesikalık Fotoğraf (Güncel)

 

YABANCI SPORCU LİSANSLARI İÇİN BELGELER;

 Yabancı Sporcular:

• Yukarıda talep edilen standart belgelere ek olarak aşağıdaki belgeler gereklidir.
• Yabancı kimlik numarası
• Yabancı uyruklu sporcuların lisans, vize ve transfer işlemlerini gerçekleştirebilmeleri için ülkemizde yasal olarak fiilen ikamet etmeleri veya 1 yıllık ikamet izin belgesi almaları şarttır.
• Vatandaşı olduğu ülkenin spor federasyonundan alınan izin belgesi ve Türkçe tercümesi.
• Pasaport aslı veya noter tasdikli sureti
• Kulüple yaptığı sözleşmenin aslı veya noter tasdikli sureti

NOT 1: Sporcu Lisans, Vize ve Transfer yönetmeliğinin Madde 15 / (2) Ülkemizde geçici koruma ve uluslar arası koruma kapsamında bulunan yabancılar için 4/4/2013 tarihli ve 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslar arası Koruma Kanununun 69 uncu, 76. ıncı ve 83 üncü maddeleri ile 13/10/2014 tarihli ve 2014/6883 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Geçici Koruma Yönetmeliğinin 22 nci maddesi kapsamında düzenlenen kimlik belgesi sahibi kişiler için federasyonların talimatlarına, ikamet izni ve ülkesinden izin alma şartı konulamaz.

NOT 2: Voleybol branşında 14 yaşından küçük sporcular için vatandaşı olduğu ülkenin spor federasyonundan alınan izin belgesi istenmez. Federasyonların sicil lisans talimatları farklılık gösterebilir.

Birden Fazla Vatandaşlık Hakkına Sahip Sporcular:
• Yukarıda talep edilen standart belgelere ek olarak aşağıdaki belgeler gereklidir.
• Hangi ülke vatandaşlığını kullanmak istediklerini, lisans veya transfer işlemi gerçekleştirecekleri sezon öncesinde noter kanalı ile il müdürlüğüne bildirirler.
• Tüm işlemler sporcunun bildirimi doğrultusunda oluşan hukuki statüye göre talimat hükümlerince gerçekleştirilecektir.

 

SPORCU KARTI BEYAN FORMU (18 Yaş altı için veli beyanı - 18 yaş üstü için kişisel beyan)

BİLGİLENDİRME

Sağlık beyanı , Sağlık sevk, Veli izin işlemleri v.b. Spor bilgi sistemi üzerinden yapılabiliniyor (edevlet) https://www.turkiye.gov.tr/gsb-spor-bilgi-sistemi

Basketbol Branşında Tescil, Vize, ve Transferlerde SAĞLIK RAPORU
Voleybol Branşında Tescil, Vize, ve Transferlerde SAĞLIK RAPORU
Buz Hokeyi Braşında Tescil, Vize, ve Transferlerde SAĞLIK RAPORU
Sualtı Sporlarında Tescil ve Vizede SAĞLIK RAPORU Transferlerde SAĞLIK BEYANI
Bilardo, Bocce Bowling Dart, Briç, İzcilik, E-spor Branşlarında Tescil Vize ve Transferlerde SAĞLIK BEYANI YETERLİ

 

İletişim : (0362) 876 14 41